Alavinik – علوی نیک

I'll change rules of life

Tag: صنعت خودرو

سایپا و مخفی کاری های پشت سر هم

جهت مشاهده حدود 20 هزار خودرو و مشتری از حدود 160 هزار خودرو، بصورت تصادفی و سانسور چند عدد از آخر شماره تلفن و کد ملی ها از لینکهای زیر استفاده کنید. انتشار این داده ها فقط و فقط در جهت شفاف سازی و اثبات نوشته های زیر می باشد . در جهت جلوگیری از