Alavinik – علوی نیک

I'll change rules of life

Month: August 2019

یادگیری و تقویت زبان به روش علوی نیک

یکی از مشکلات ما ایرانی ها، عدم تسلط درست به زبان بین المللی انگلیسی هست. زبانی که شاید اگر بدرستی در دورانی کودکی و نوجوانی آموزش داده میشد، راه گشای حل خیلی از مشکلات ارتباطی با دیگر مردم جهان میشد و شاید میتوانستیم سهم نسبتا خوبی از صادرات خدماتی را مانند نرم افزار در کشورهایی