Alavinik – علوی نیک

I'll change rules of life

تلگرام رو نمیشه بزور حذف کرد

این بخش رو اختصاص دارم به گامی دیگری که متاسفانه بعضی افراد نا آگاه اقدام به اون کردند و اون فیلتر تلگرام بود. همه میدونیم که هیچوقت با فیلتر یا محدود سازی نمیتونیم یک گام درست روبه جلو برداریم بلکه رقابت سالم و سریع تنها راه توسعه و تغییرات هست. اما با همه این احوال تلگرام فیلتر شد و یکی از بزرگترین اشتباهات تاریخ ایران در حوزه فناوری اطلاعات رو رقم زد. اشتباهی که خیلی سریع مشخص شد و اگر گزارشات و آمار رو ببینید شاید فقط ده درصد افراد جامعه به شبکه های اجتماعی ایرانی کوچ کردند.

شاید تلگرام تنها مکان امنی بود که مردم میتونستند و میتونند در جهت همدلی و شفاف سازی اقدام کنند. اما بافیلتر شدن آن فقط زحمت مردم زیاد و پول های سرشاری به جیب تولید کنندگان فیلتر شکن سرازیر شد.
هر ایرانی یک فیلتر شکن در گوشیش داره و این یعنی فاجعه. من و پدران دیگر بایستی نسبت به این موضوع آگاه باشیم که فرزندان ما هر گونه سایتی رو میتونند در کمتر از چند ثانیه باز کنند چون فیلتر شکن ها به ابزاری ناگسستنی تبدیل شده.
اینجاست که باز بایستی به اون حامیان فیلتر تلگرام اعلام کنیم که این حرکت فقط باعث ضرر به جامعه خواهد شد.